DUJE JURIĆ, UV+S/2018/AMBIJENT

Duje Jurić godinama sustavno stvara nove vizualne matrice estetike konstruktivna i neoplastičkog slikarstva i jedan je od umjetnika-inovatora koji desetljećima traga za novim oblicima i geometrijskim rasterima i načinima njihova smještaja u ambijente, bruseći vlastitu invenciju i senzibilitet prema avangardnom nasljeđu El Lissitzkog, Van Doesburga, EXAT-a 51, Novih tendencija i op-arta.

Posljednje desetljeće – usporedo sa slikarstvom i performansima – Jurić gradi ambijente u kojima ispituje suodnos slike i svjetla, u sklopu čega forsira vizualno istraživanje fenomena svjetlosti kao medija i posrednika određenih plastičkih značajki i kvaliteta, a sve to s ambicijom da problematizira fenomen percepcije i to na načine jedinstvene u recentnoj hrvatskoj likovnoj umjetnosti. Predstavlja se svjetlosnim ambijentima, pri čemu raskošno ornamentalizirane rastere ostvaruje na platnu ili na bijelome galerijskom zidu i dorađuje ih osvjetljenjem. Mreža je, naime, vidljiva tek po uključivanju UV svjetiljki, tzv. black lighta.
U najnovijem ambijentalnom ostvarenju UV + S / 2018/ Ambijent, promišljenu i koncipiranu za galeriju Kravata, Jurić se predstavlja na sličan način. U ovom projektu obnavlja vlastita ispitivanja suodnosa slike i svjetla i tu svjetlo postaje integralni i konstitutivni element patterna, dajući mu novu vizualnu kvalitetu, intenzivirajući ga i stvarajući dinamičku napetost na njemu. (Ivica Župan)

Otvorenje izložbe biti će u utorak 7. kolovoza 2018. u 21 sat u galeriji Kravata
Izložba će biti otvorena do 30. rujna 2018.