RIBARSKI MUZEJ

Vrboska

Vrboska je od svog nastanka gospodarski vezana uz more te svoj identitet temelji na ribarstvu. Nastanak naselja u 15. stoljeću izravno je vezan uz potrebe lova na srdele, a kasnije će se mjesto razvijati u sprezi ribara i težaka. Uspomena na značaj ribarstva u prošlosti Vrboske bio je poticaj nekadašnjem Centru za zaštitu kulturne baštine za osnivanje Ribarskog muzeja 1972. godine. Danas je ova muzejska zbirka sastavni dio Muzeja općine Jelsa.

Izloženi predmeti najvećim su dijelom pripadali ribarskim obiteljima iz Vrboske, ali i drugih otočnih mjesta, a karakteristični su za drugu polovinu 19. i prvu polovinu 20. stoljeća, odnosno vrijeme kada su ribarstvo i pomorstvo bile važne gospodarske djelatnosti u Dalmaciji. Zbirka sadrži brojne predmete koji ilustiraju uobičajene tradicijske ribolovne tehnike, ali i ribarski stil života karakterističan ne samo za otok Hvar već i Jadran u cjelini s obzirom da su se na otocima i u priobalju koristili slični ili isti alati. Jedan dio fundusa svjedoči o lovu na sitnu plavu ribu koji je obilježio ribolov Dalmacije i srdeli priskrbio status hraniteljice Dalmacije.
Karakterističan je način lova srdela pod sviću koji se u svojoj starijoj varijanti obavljao izgaranjem borove luči na željeznoj rešetki svićalu, smještenoj na pramcu broda. Osim svićala, u Ribarskoj zbirci izloženi su i drugi tipovi ferala za lov pod sviću kao i brojni drugi alati za lov i obradu ribe. Tako se mogu vidjeti osti, parangali, udice, mreže različitih vrsta i namjena, pribor za krpanje mreža i jedara, drvene bačve – barili za konzervaciju srdele kao i bačvarski alat za njihovu izradu.
Sačuvan je i dio inventara nekadašnje tvornice sardina koju je u Vrboskoj osnovala kompanija Societe General Française iz Trsta 1894. godine. Dio fundusa čine i preparirane ribe, rakovi, školjke i spužve pa posjetitelji mogu saznati ponešto o stanovnicima našeg podmorja. Neizostavan dio je i inventar tradicijske ribarske kuhinje, koju karakterizira ekonomičnost i racionalnost u odnosu prema hrani, a jelovnik se prilagođava sezonskom ciklusu. Ovako koncipiran postav Ribarske zbirke daje zaokruženu sliku života vrbovačkih ribara u kojoj se isprepliću elementi materijalne i nematerijalne etnografske baštine koja je u identitetu Vrboske još uvijek snažno prisutna.