STARI TOVAR

Audio

Lokacija
ULAZ U SELO HUMAC

Pjesma
STARI TOVAR (MARIN FRANIČEVIĆ)

Glazba
Sara Renar

Poeziju pročitala
Vlatka Buj

Glazbeni izvođači
Sara Renar, Dimitrije Simović, Vlatka Buj*

Aranžman
Sara Renar

*živa izvedba snimljena 2018. prilikom Etno Hvar festivala u selu Humac

U svom opusu dijalektalne poezije Marin Franičević nerijetko se u motivima dotiče pojavnosti vezanih uz poljoprivredu i seoski način života mediterana – opjevane su i smokve i masline, i hrast (česmina) i loza, i suša i gotovo čitava ruža vjetrova. Pjesma Stari Tovar kroz notu humora i ironije opisuje ljudsku i magareću prolaznost te ispreplitanje njihovih sudbina. Ovaj nesvakidašnji aranžman preuzet iz izvedbe na festivalu Etno Hvar pokazuje kako dijalektalna poezija u suvremenoj glazbenoj interpretaciji i te kako komunicira sa današnjim slušateljem..