HUMAC

Lokacija
VRISNIK (stari put VRISNIK – HUMAC kod table)

Pjesma
HUMAC (MARIN FRANIČEVIĆ)

Glazba inspirirana
MNOGO JE VRIMENA (TRAD., ZAPISAO ANTUN DOBRONIĆ 1938. )

Poeziju pročitao
Bartul Huljić

Glazbeni izvođači
Sara Renar, Dimitrije Simović, klapa Jelsa*

Aranžman
Sara Renar

*ljubaznošću klape “Jelsa” i Dallas Records, preuzeto sa izdanja “Sjećanja” 1998.

Selo Humac je bio “drugi dom” Vrisničana, odnosno naselje koje nije bilo stalno naseljeno nego se po potrebi odlazilo obavljati poljoprivredne poslove. Kombinacija nostalgičnog tradicionalnog napjeva “Mnogo je vrimena” te osobne intimne pjesme sjećanja na krajolik djetinjstva pjesnika Marina Franičevića na trenutak nas vraća u vrijeme u kojemu se pješke ili na magarcima (tovarima) kroz prekrasan ali i surov prirodni pejzaž polazilo na put iz Vrisnika u Humac.