FINANCIJSKA IZVJEŠĆA – 2018. godina (za razdoblje od 01.01.2018. – 31.12.2018.)

Financijsko izvješće – Stanje na dan 31.12.2018.


FINANCIJSKA IZVJEŠĆA – 2017. godina (za razdoblje od 01.01.2017. – 31.12.2017.)

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2017. godinu


FINANCIJSKA IZVJEŠĆA – 2016. godina (za razdoblje od 01.01.2016. – 31.12.2016.)

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Referentna stranica)
Obraza PR-RAS – Obrazac RAS FUNKCIJSKI – Obrazac P-VRIO – Obrazac BILANCA – Obrazac OBVEZE


FINANCIJSKA IZVJEŠĆA – 2015. godina (za razdoblje od 01.01.2015. – 31.12.2015.)

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA
BILANCA
IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA